Wizyty domowe - Psycholog dziecięcy w Łodzi mgr Igor Wiśniewski

Lorem Ipsum
$ 12,34
506-143-050
tel. 506-143-050
Przejdź do treści

Menu główne:

Wizyty domowe

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów w ofercie pomocy psychologicznej proponuję Państwu możliwość skorzystania z wizyty domowej.

Pacjenci mający ograniczenia sprawności fizycznej, cierpiący na zaburzenia lękowe, posiadający ograniczenia czasowe, lub obawiający się wizyty w gabinecie mają możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej w bezpiecznym dla siebie środowisku.

Zakres usług psychologicznych w ramach wizyt domowych nie odbiega od zakresu usług świadczonych w ramach pomocy psychologicznej udzielanej stacjonarnie, jednak istnieją specyficzne sytuacje, w których wizyta domowa może zostać uznana przez Państwa za korzystniejszą formę pomocy:
Dzieci:
Zaburzenia lękowe (m.in. agorafobia),
Zaburzenia związane z nadużywaniem komputera,
Ocena stanu emocjonalnego, poziomu rozwoju.

Istnieje również możliwość konsultacji w zakresie umiejętności wychowawczych podczas obserwacji interakcji członków rodziny w domu - minimalny czas takiej konsultacji, to 2 h.

Wizyty domowe obejmują swoim zasięgiem Łódź i aglomerację łódzką.

Dorośli:
Pomoc psychologiczna świadczona przeze mnie obejmuje swym zakresem klienta indywidualnego oraz rodzinę.
Istnieje możliwość konsultacji i badania celem uzyskania opinii niezbędnej do załączenia podczas składania wniosku o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej (DPS).
Ponadto konsultacje klientów indywidualnych i opiniowanie w zakresie klinicznym dot. stanu psychicznego.
Igor Wiśniewski - ZnanyLekarz.pl
igor_wisniewski@wp.pl
506-143-050
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego