Inwestycja - Psycholog dziecięcy w Łodzi mgr Igor Wiśniewski

Lorem Ipsum
$ 12,34
506-143-050
psycholog dziecięcy w Łodzi
psycholog dziecięcy w Łodzi
tel. 506-143-050
Przejdź do treści

Menu główne:

Inwestycja

Rodzaj świadczenia
Czas
Cena
Konsultacja psychologiczna*60 min130 - 160 zł
Wizyta domowa - Łódź (granice terytorialne miasta)*60 minod 250 zł
Wizyta domowa* - aglomeracja*** łódzka
60 min
od 350 zł
Terapia dzieci i młodzieży
60 min
130 -160 zł
Poradnictwo dla rodziców
60 min
130 - 160 zł
Badanie psychologiczne dzieci i młodzieży60 - 120 minod 100 zł
Konsultacja telefoniczna dla pacjentów niepozostających pod moją opieką psychologiczną
(wymagana przedpłata na konto)
20 min
100 zł
Poradnictwo psychoonkologiczne
60 min
130 -160 zł
Interwencja kryzysowa
60 min
130 -160 zł
Konsultacja (stacjonarna) weekendowa i świąteczna
60 min
od 220 zł
Opinia** psychologiczna do sądu

250 zł
Wystawienie zaświadczenia o odbytych wizytach

50 zł
VIP poradnictwo psychologiczne, interwencyjne, wychowawcze - poza wskazanymi w kalendarzu terminami i godzinami spotkańustalane
indywidualnie
ustalane indywidualnie
*Zgodnie z wytycznymi psychologii klinicznej pierwsze trzy spotkania są spotkaniami diagnostycznymi; maksymalna cena podana w tabeli, dotycząca konsultacji psychologicznej i wizyt domowych obejmuje spotkania diagnostyczne. Nie dotyczy: Andrzejów, Nowosolna.
** Opinia wydawana jest po minimum 3 spotkaniach diagnostycznych
*** Aglomeracja – teren do 50 km od Łodzi (w tym: Andrzejów i Nowosolna)

Umówienie się na wizytę oznacza zawarcie umowy dotyczącej zaakceptowania zasady odwoływania wizyt, zgodnie z którą sesję można odwołać/przełożyć NAJPÓŹNIEJ 24 h przed umówioną wizytą DNIA ROBOCZEGO poprzedzającego sesję.
W przypadku odwołania wizyty niezgodnie z tą zasadą oraz nieodwołania sesji w ogóle - ponosi się koszty nieodbytej wizyty - PŁATNEJ 100%.
Umowa ta nie wymaga formy pisemnej.

Istnieje możliwość promocyjnego zakupu pakietu świadczeń (ilość pakietów ograniczona) o okresie ważności maksymalnie 3 miesięcy

Wizyty umawiane są telefonicznie i/lub za pomocą kalendarza online. Jeżeli nie mogę odebrać telefonu, oddzwonię do Państwa.
W uzasadnionych wypadkach dokonuję zmniejszenia lub zwolnienia z opłaty za świadczenie.

W uzasadnionych, pilnych, interwencyjnych przypadkach istnieje możliwość konsultacji lub wizyty domowej w weekend lub święta - szczegóły pod numerem telefonu 506-143-050

Szczegółowe informacje pod wskazanym w zakładce KONTAKT numerem telefonu (pon - pt godz. 8 - 20) KALENDARZ WIZYT

Igor Wiśniewski - ZnanyLekarz.pl
igor_wisniewski@wp.pl
506-143-050
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego