Inwestycja - Psycholog dziecięcy w Łodzi mgr Igor Wiśniewski

Lorem Ipsum
$ 12,34
506-143-050
tel. 506-143-050
Przejdź do treści

Menu główne:

Inwestycja

Rodzaj świadczenia
Czas
Cena
Konsultacja psychologiczna*50 min240 - 260 zł
Konsultacja psychologiczna online 50 min240 - 260 zł
Wizyta domowa - Łódź (granice terytorialne miasta)*50 minod 450 zł
Wizyta domowa* - aglomeracja*** łódzka
50 min
od 550 zł
Terapia dzieci i młodzieży
50 min
240 - 260 zł
Terapia dzieci i młodzieży online
(wymagana przedpłata na konto)
50 min
240 - 260 zł
Poradnictwo dla rodziców
50 min
240 - 260 zł
Poradnictwo dla rodziców online
(wymagana przedpłata na konto)
50 min240 - 260 zł
Badanie psychologiczne dzieci i młodzieży60 - 120 minod 250 zł
Konsultacja telefoniczna dla pacjentów niepozostających pod moją opieką psychologiczną
(wymagana przedpłata na konto)
20 min
250 zł
Poradnictwo psychoonkologiczne
50 min
240 - 260 zł
Interwencja kryzysowa
50 min
240 - 260 zł
Interwencja kryzysowa online
(wymagana przedpłata na konto)
50 min
240 - 260 zł
Konsultacja (stacjonarna i online) weekendowa i świąteczna
(wymagana przedpłata na konto)
50 min
od 340 zł
Opinia** psychologiczna do sądu;  opinia psychologa dziecięcego do udziału w(*) reklamie, filmie, sesji zdjęciowej, serialu
(wymagana przedpłata na konto)

650 zł
Wystawienie zaświadczenia o odbytych wizytach

200 zł
VIP poradnictwo psychologiczne, interwencyjne, wychowawcze - poza wskazanymi w kalendarzu terminami i godzinami spotkańustalane
indywidualnie
ustalane indywidualnie
*Zgodnie z wytycznymi psychologii klinicznej pierwsze trzy spotkania są spotkaniami diagnostyczno-konsultacyjnymi; maksymalna cena podana w tabeli, dotycząca konsultacji psychologicznej i wizyt domowych obejmuje spotkania diagnostyczne. Nie dotyczy: Andrzejów, Nowosolna.
** Opinia wydawana jest po minimum 3 spotkaniach diagnostycznych, standardowy czas wydania opinii, to ok. 14 dni (CITO - cena ustalana indywidualnie)
*** Aglomeracja – teren do 50 km od Łodzi (w tym: Andrzejów i Nowosolna)
(*) opinia do pracy wydawana jest po 1 konsultacji, jej przebieg uzależniony jest od wieku opiniowanego dziecka

Umówienie się na wizytę oznacza zawarcie umowy dotyczącej zaakceptowania zasady odwoływania wizyt, zgodnie z którą sesję można odwołać/przełożyć NAJPÓŹNIEJ 48 h przed umówioną wizytą DNIA ROBOCZEGO poprzedzającego sesję.
W przypadku odwołania wizyty niezgodnie z tą zasadą oraz nieodwołania sesji w ogóle - ponosi się koszty nieodbytej wizyty - PŁATNEJ 100%.
Umowa ta nie wymaga formy pisemnej.

Istnieje możliwość promocyjnego zakupu pakietu świadczeń (ilość pakietów ograniczona) o okresie ważności maksymalnie 3 miesięcy.


Wizyty umawiane są telefonicznie i/lub za pomocą kalendarza online. Jeżeli nie mogę odebrać telefonu, oddzwonię do Państwa.
W uzasadnionych wypadkach dokonuję zmniejszenia lub zwolnienia z opłaty za świadczenie.

Świadczenia realizowane są jedynie komercyjnie - podmiot nie posiada umowy z NFZ

W uzasadnionych, pilnych, interwencyjnych przypadkach istnieje możliwość konsultacji lub wizyty domowej w weekend lub święta - szczegóły pod numerem telefonu 506-143-050

Szczegółowe informacje pod wskazanym w zakładce KONTAKT numerem telefonu (pon - pt godz. 8 - 20) KALENDARZ WIZYT

Igor Wiśniewski - ZnanyLekarz.pl
igor_wisniewski@wp.pl
506-143-050
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego